Jakość & certyfikaty

Obowiązujące w KÖNIG STAHL standardy jakości potwierdzane są corocznymi audytami kontrolnymi i certyfikacyjnymi .

ISO 9001 zapewnia system  procedur, które pozwalają nam najlepiej spełniać potrzeby klientów.

Wysoka jakość produktów dostępnych w ofercie, kompetencje naszych pracowników oraz procedury zapewniania jakości dla wszystkich procesów zachodzących w firmie spełniają standardy ISO 9001 i od 2002 roku były corocznie kontrolowane i certyfikowane przez uprawnione jednostki certyfikujące. Spółka dba o środowisko naturalne, co potwierdza certyfikat norm środowiskowych ISO 14001:2015.

Profesjonalna realizacja usług i procesów potwierdzona jest następującym certyfikatem jakości: ISO 9001 i ISO 14001.