Zarząd

„Wspólna przyszłość opiera się na wzajemnym
zrozumieniu potrzeb każdego partnera, współpracy w celu osiągnięcia
najlepszych rozwiązań i spełnieniu zobowiązań.”

Zarząd, KÖNIGSTAHL

Sławomir Brzozowski

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
s.brzozowski@koenigstahl.pl

Stefan Grüll

Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający
s.gruell@koenigstahl.pl

Andrzej Radecki

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej

Paweł Dylewski

Dyrektor ds. Sprzedaży
Prokurent
p.dylewski@koenigstahl.pl

Radosław Głowacki

Dyrektor Operacyjny
Prokurent
r.glowacki@koenigstahl.pl

Wojciech Sowa

Dyrektor ds. Zakupów
Prokurent
w.sowa@koenigstahl.pl