FAQ

KÖNIGSTAHL  oferuje szeroki asortyment okrągłych rur stalowych ze szwem i bez szwu.
Poniżej znajdą Państwo szczegóły na temat różnic między rurami stalowymi.

Rury stalowe dzielimy na dwie nadrzędne grupy ze względu na metodę wytwarzania: rury ze szwem i bez szwu.
Technologia wytwarzania, którą wybierzemy, decyduje o trwałości i właściwościach rury stalowej, a tym samym o sposobie ich wykorzystania.

Charakterystyka rur stalowych ze szwem

Rury ze szwem zostały wynalezione w 1825 roku. Były wynikiem procesu zwijania taśm stalowych i zgrzewania ich ogniowo. Dziś stosuje się dwie metody do wytwarzania rur ze szwem.

Zgrzewanie na styk z wykorzystaniem taśm i arkuszy blachy. Z tych materiałów formuje się rurę, a jej krawędzie łączy za pomocą wysokiej temperatury. W fazie finalnej procesu produkcyjnego rury są walcowane w celu redukcji szerokości ścianek.

Rury stalowe ze szwem można również otrzymać w procesie zgrzewania na walcarce ciągłej, zgrzewania na zakładkę lub spawania elektrycznego.

Wyzwaniem w przypadku rur stalowych ze szwem było uzyskanie jak najwyższej jakości połączenia. Rozwój technologii pozwolił jednak na systematyczną poprawę ich jakości, co zaowocowało wykorzystaniem ich  m.in. w budowie sieci przemysłowych.

Choć rury ze szwem były dużym osiągnieciem w historii produkcji i wykorzystania rur stalowych, z uwagi na specjalizację KÖNIGSTAHL w  branży współczesnego, wymagającego najwyższych norm bezpieczeństwa i trwałości budownictwa, KÖNIGSTAHL zdecydował się zrezygnować z oferowania  rur stalowych ze szwem na rzecz rur stalowych bez szwu.

Specyfika rur stalowych bez szwu

Rury stalowe bez szwu zostały wyprodukowane po raz pierwsze  w Niemczech w 1890 roku metodą walcowania pielgrzymowego. Metoda polega na zastosowaniu walca roboczego do wykonania wykrojów w materiale. Dzięki temu można uniknąć jakichkolwiek połączeń (szwów), co powoduje, że  jakość uzyskanego produktu jest znacznie wyższa.

Materiałem wyjściowym w procesie produkcyjnym rur stalowych bez szwu są tzw. wlewki (okrągłe, kwadratowe lub wieloboczne). Wlewki są ogrzewane, a następnie dziurawione (walcowane), w efekcie czego powstaje grubościenna tuleja. O wytrzymałości rury stalowej bez szwu decyduje jakość zastosowanego materiału (wlewek) oraz zastosowana technologia (walcowanie na zimno lub na gorąco).

KÖNIGSTAHL oferuje rury bez szwu stalowe oraz precyzyjne.

Zalety i wykorzystanie rur stalowych i precyzyjnych bez szwu

Rury stalowe bez szwu są proste w obróbce, możliwości spawania dosłownie nie mają ograniczeń. Charakteryzują się wysoką stabilnością wymiarową i jednorodną strukturą, są  wysoce koncentryczne i mają doskonałe predyspozycje do obróbki. Tym samym mają najlepsze właściwości statyczne w konstrukcji stalowej.

Rury precyzyjne  bez szwu to przede wszystkim wyjątkowa dokładność wymiarów zewnętrznej i wewnętrznej średnicy oraz grubości ścianki. Cechuje je dobra jakość powierzchni; zdefiniowane właściwości mechaniczne i możliwość dostarczenia w wielu różnych wymiarach. KÖNIGSTAHL proponuje zastosowanie tych rur w przypadku wysokich wymagań technologicznych.

Które rury stalowe wybrać?

Niewątpliwą zaletą rur stalowych i precyzyjnych bez szwu jest ich wytrzymałość. Są one wykorzystywane w branżach tak wymagających jak  instalacje do przewodzenia gazów i cieczy czy elementy konstrukcyjne, np. wiertnicze, samolotowe, motocyklowe, rowerowe oraz do wyrobu produktów specjalnych, np. broni.

Pracownicy KÖNIGSTAHL chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego gatunku i rodzaju.

Firma KÖNIGSTAHL to nie hurtownia stali – to prawdziwe centrum serwisowe.

Zainwestowaliśmy w zakup nowoczesnych maszyn firmy MEBA.

Jakie rozmiary profili i rur mozna ciąć ?

Maksymalny wymiar profili zamkniętych jakie możemy pociąć to 700 x 500mm.

Z  jaką dokładnością wykonuje sie cięcie profili stalowych?

Cięcie profili wykonujemy z dokładnością -0/+2mm.

Z jaką dokładnością wykonywane jest cięcie rur?

Cięcie rur ze szwem oraz rur stalowych bez szwu wykonujemy z dokładnością -0/+2mm.

Czy po procesie cięcia powierzchnia jest gratowana ?

Tak, gratujemy, przy czym gratowanie jest niezależną od cięcia usługą wykonywaną na zlecenie klienta. Oferujemy również piaskowanie materiału na podstawie kooperacji z firmami partnerskimi.

Jak proces cięcia wpływa na terminy dostaw?

Proces cięcia wydłuża termin dostawy w zależności od ilości odcinków, wymaganego kąta cięcia, powtarzalności długości elementów oraz wymiaru rur, profili zamkniętych lub prętów.

Jakimi piłami wykonuwane jest cięcie rur i profili ?

Cięcia wykonujemy przecinarkami taśmowymi, sterowanymi numerycznie, marki MEBA. Urządzenia te pracują w trybie ręcznym jak i automatycznym, umożliwiając  zarówno cięcia jednostkowe jak i dużych serii materiału.

Czy można ciąć pod kątem innym niż 90°?

Tak, oferujemy cięcie kątowe rur i profili zamkniętych wg. 22 schematów wymienionych na stronie www oraz w materiałach reklamowych naszej firmy.

Jakie są minimalne i maksymalne kąty cięcia na  piłach?

Materiał można ciąć pod dowolnym kątem w zakresie od 30° do 135°.

Z jaką tolerancją wykonywane jest cięcie kątowe?

Cięcie kątowe wykonuje się z tolerancją -0,5° / +0,5°.

Czy jest możliwość pakowania materiału na palety po procesie cięcia?

Tak. Oferujemy dostawy drobnicowe palet w 3-ech wymiarach.

Czy wykonujecie cięcia materiału powierzonego?

Możemy wykonać cięcie materiału powierzonego takiego jak:

Profile zamknięte kształtowane na zimno i na gorąco, rury stalowe okrągłe ze szwem spiralnym, ze szwem wzdłużnym, rury bez szwu, pręty ze stali walcowanej, pręty, płaskowniki, kwadraty i sześciokąty ze stali ciągnionej. Na specjalne życzenie klienta tniemy również dwuteowniki, ceowniki, profile otwarte, profile specjalne. Nie oferujemy cięcia stali nierdzewnej oraz profili i rur aluminiowych.

Czy oferujecie prefabrykacje i dostawy gotowych, dociętych elementów na wywołanie?

Oferujemy realizację dostaw precyzyjnie ciętego materiału JUST IN TIME na podstawie zamówień ramowych.

Czy przeprowadzacie i dokumentujecie pomiar temperatury, w której był przeprowadzany pomiar długości ciętego materiału?

Tak. Tolerancje długości ciętego materiału mierzone są dla pojedynczych sztuk zgodnie z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej materiału równej 0,012mm/1m  długości na każdy 1° różnicy w temperaturach pomiaru.

KŐNIGSTAHL oferuje szeroki zakres prętów o różnych przekrojach poprzecznych.

Ze względu na metodę wytwarzania rozróżniamy  głównie pręty walcowane na gorąco oraz pręty ciągnione i łuszczone.

Pręty walcowane na gorąco.

Podczas tego procesu stal podgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, a następnie poddaje działaniu odpowiednich walców, które zmieniają jej pierwotne parametry, tj. rozmiar i kształt.                     W wyniku walcowania zmienia się również nanostruktura materiału, dzięki czemu nowy produkt uzyskuje inne, pożądane właściwości. W zależności od metody walcowania można zmienić np. elastyczność lub wytrzymałość produktu.

Pręty ciągnione na zimno.

Ciągnienie jest procesem plastycznej przeróbki materiału, w którym odkształcany półwyrób, pod wpływem przeciągania go przez otwór narzędzia zwanego ciągadłem, zmienia kształt oraz pole przekroju poprzecznego. Celem ciągnienia jest uzyskanie wyrobów charakteryzujących się bardzo dokładnymi wymiarami przekroju, gładką jasną powierzchnią oraz specyficznymi własnościami mechanicznymi. Przez ciągnienie wykonuje się zarówno materiały o przekroju okrągłym jak również kształtowe – sześciokąty, kwadraty, płaskowniki lub inne o złożonym kształcie przekroju.

Pręty łuszczone.

W ten sposób powstają jedynie pręty okrągłe. Pręty łuszczone wykonywane są zwykle z prętów walcowanych, na specjalnej obrabiarce – łuszczarce. W wyniku łuszczenia następuje usunięcie warstwy wierzchniej wraz z występującymi wadami hutniczymi. W wyniku łuszczenia uzyskuje się wyrób o dużej dokładności średnicy i o niezmienionych właściwościach mechanicznych – wyrób gotowy po łuszczeniu posiada własności materiału wejściowego.

Pręty ciągnione i łuszczone mogą być poddane procesowi szlifowania, dzięki któremu uzyskują one jeszcze doskonalszą jakość powierzchni i dokładność wymiaru.

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy prętami walcowanymi na gorąco a prętami ciągnionymi?

– gładka i błyszcząca powierzchnia prętów ciągnionych

– wyższa dokładność wymiarowa prętów ciągnionych

– możliwość wytwarzania cieńszych wymiarów w wyniku procesu ciągnienia.

Co oznaczają dodatkowe symbole ze znakiem „+” pojawiające się po gatunku materiału?

Symbole te oznaczają konkretny stan obróbki w procesie produkcji. Najczęściej spotykane to:

+ A wyżarzanie zmiękczające

+ AC wyżarzanie dla uzyskanych węglików sferoidalnych

+ AT przesycenie

+ C utwardzanie na zimno

+ CR walcowany na zimno

+ HC walcowany na gorąco, a następnie utwardzony na zimno

+ LC utwardzony powierzchniowo, walcowany lub ciągniony na zimno

+ M walcowany termomechanicznie, obróbka cieplno-plastyczna

+ N normalizowany lub walcowany na normalizująco

+ P polerowany

+ Q ulepszany cieplnie

+ S obróbka umożliwiająca cięcie na zimno

+SH łuszczony

+SL szlifowany

+U nieobrobiony

FL 400 - systemy wspomagające cięcie

NAZWA SYSTEMU OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU REZULTAT DZIAŁANIA SYSTEMU
4MMS
(4 Mobile Mandrels System)
System 4 ruchomych wrzecion zapewniających maksymalną optymalizację operacji logistycznych Skracanie czasu załadunku i rozładunku (operacje mogą przebiegać równocześnie)
FMS
(Floating Mandrels System)
Zewnętrzne wrzeciona (M1 i M4) mają możliwość obracania się z mimośrodowością odnoszącą się do teoretycznego środka obrotu kompensując wygięcie materiału. System zapewnia lepszą precyzję cięcia uwzględniając ewentualnie wygięcie materiału
TCS
(Torsion Compensation System)
Zewnętrzne wrzeciona (M1 i M4) mają możliwość ustawienia się zgodnie z kierunkiem skręcenia rury. System zapewnia lepszą precyzję cięcia uwzględniając ewentualnie skręcenie materiału
HPA
(High Precision Alignment)
System pozwala na wukonanie dowolnego typu obróbki na dwóch przeciwległych stronach z precyzją 0,2 mm na środkach otworów bez konieczności manipulowania materiałem. System zapewnia wykonanie precyzyjnych otworów (przelotowych)
Pomiar długości materiału Laserowy czujnik odczytuje faktyczną długość materiału W przypadku użycia materiału o długości innej niż potrzebny, system pokaże ostrzeżenie.
Urządzenie typu Renishaw dla kontroli wymiarów profili Czyjnik pojemnościowy przed wykonaniem otworu może sprawdzić wymiar profilu i automatycznie skorygować położenie otworu od jednej lub też dwóch ścianek. System zapewnia precyzyjne wykonanie otworów w odniesieniu do ścianki lub też środka profilu.