Usługi

Pomagamy w pracy oferując zasoby Jansen Docu Center

JANIsoft

JANIsoft jest oprogramowaniem obliczeniowym do przygotowań kalkulacji, wstępnych obliczeń statycznych i cieplnych dla wszystkich systemów okienno-drzwiowych oraz fasadowych i dachowych.

Pomaga modelować konstrukcje przestrzenne.

Umożliwia szybka kalkulację materiałów.

Tworzy  rysunki : widoki oraz przekroje elementów do wydruków oraz eksport do plików w formacie dwg.

JANIsoft – szczegóły

Interfejs użytkownika
Pasek menu przyspiesza i upraszcza obsługę standardowych elementów i projektów specjalnych. Oprogramowanie zapamiętuje ostatnią wybraną opcję i podpowiada ją przy podejmowaniu kolejnej decyzji. Stale wyświetlana jest cena za konkretną pozycję, w tym wszystkie opłaty dodatkowe i współczynnik przenikania ciepła.

Zarządzanie elementami konstrukcji
Użytkownicy są w stanie edytować parametry konstrukcji zmieniając rodzaj systemu, zastosowane profile, elementy okuć drzwi oraz okien.

Wstępne obliczenia statyczne
Dzięki podstawowym obliczeniom użytkownicy są w stanie określić zasób wytrzymałości konstrukcji określając między innymi parcie wiatru.

Moduł ofertowy
JANIsoft oferuje indywidualne podejście i elastyczność w tworzeniu ofert. Szablony można dostosować do własnych potrzeb, wyświetlając określone przez użytkownika elementy zawarte w ofertach.

Przekrój
Użytkownik jest w stanie według własnych potrzeb w prosty sposób tworzyć przekroje elementu, a następnie eksportować go do programu typu CAD.

Co to jest Jansen Docu Center?

Jansen Docu Center to obcojęzyczne narzędzie (niemiecki, angielski, francuski, włoski) dla architektów, projektantów, inwestorów oraz producentów ślusarki stalowej. Aplikacja działa na komputerze, tablecie oraz smartfonie.

Szybko i skutecznie znajdziecie tam Państwo aktualne informacje o danym systemie, produkcie, zamku, uszczelkach  itp.

Możecie Państwo zapisać, wydrukować lub wysłać mailem  link z całym katalogiem lub wybranymi stronami. Zawartość jest logicznie uporządkowana i przejrzysta.

Zawartość Jansen Docu Center:

Umożliwiamy dostęp na dwóch poziomach: PODSTAWOWYM oraz ROZSZERZONYM:

DOSTĘP PODSTAWOWY:

 • katalogi architektoniczne
 • katalogi systemowe
 • prospekty i postery
 • biblioteki rysunków CAD
 • filmy szkoleniowe dotyczące fabrykacji, instalacji i regulacji
 • szablony zamówieniowe dla okuć specjalnych, profili giętych

DOSTĘP ROZSZERZONY:

 • wszystkie powyższe +
 • katalogi warsztatowe
 • baza raportów, opinii technicznych i klasyfikacji dotyczących parametrów technicznych

Aby otrzymać dostęp rozszerzony proszę po uzyskaniu dostępu podstawowego  wysłać na adres: jansen@koenigstahl.pl dane rejestracyjne tzn. imię i nazwisko, nazwę  firmy oraz adres mailowy.

Proszę nie podawać swojego hasła !!!

Po przekazaniu tych danych w ciągu kilku dni otrzymacie Państwo informacje o możliwości korzystania z zawartości rozszerzonej.

Nasze moduły oprogramowania CAD oferują platformę roboczą, za pomocą której można szybko i precyzyjnie rozwiązywać zadania związane z rysowaniem
i projektowaniem. SchüCad działa w oparciu o wiodące na rynku oprogramowanie do projektowania AutoCAD®. Umożliwia to łatwą wymianę danych z partnerami
i sprawne przetwarzanie rysunków warsztatowych. Moduł ATHENA | SE oferuje szeroką gamę opcji zastosowań dzięki rozległym funkcjom poleceń, szczególnie dla przemysłu metalowego.

Szybki rzut oka na moduł CAD:

SchüCad

Moduł SchüCad oferuje dwukierunkowy interfejs do JANIsoft advanced. Rozbudowane funkcje przewidziane dla konstrukcji metalowych umożliwiają szybkie i niezawodne tworzenie rysunków, nawet w obszarze 3D.

S-Cad

S-Cad obejmuje wszystkie funkcje tworzenia rysunków 2D. Interfejs do podstawowego SchüCal uzupełnia funkcje właściwe dla konstrukcji metalowych.

ATHENA|SE

ATHENA | SE oferuje szerokie możliwości projektowania dzięki specjalnym funkcjom opracowanym dla konstrukcji metalowych. Inteligentne obiekty umożliwiają szybkie tworzenie konstrukcji, na przykład poprzez przechowywanie informacji materiałowych. Obszerna biblioteka części standardowych obejmuje również np. funkcje do statycznego wymiarowania wstępnego.

Funkcje CAD – szczegóły

Specyficzne dla obróbki metalu polecenia konstrukcyjne CAD:

W celu przygotowania połączeń szczegółowych aplikacja Schüco CAD zapewnia dużą liczbę dodatkowych poleceń projektowych, np. tworzenie i edycja folii, izolacji, uszczelek, szklanych i paneli.

W razie potrzeby można wstępnie ustawić lub dostosować właściwości, takie jak grubość materiału, długości segmentów, promienie, warstwy deseniowe i numery artykułów.

Interfejs CAD w JANIsoft

Jeden interfejs pozwala na wyeksportowanie różnych rysunków:

Generowanie przekrojów: Przekroje elementów JANIsoft można wyeksportować do SchüCada lub S-Cad za pomocą jednego przycisku, łącznie z widokami elementów.

Plan oszklenia: Plan oszklenia i paneli oferuje specjalnie dla szyb modelowych możliwość pewnego zamówienie u dostawców szkła oraz paneli.

Widok w rozłożeniu: Państwa prace montażowe są obsługiwane przez widok w rozłożeniu i listę produkcji.

Biblioteka CAD

Biblioteka zawiera artykuły z Systemu Jansen, które można łatwo i szybko wstawić do rysunku, wprowadzając numer artykułu. Ponadto w tym samym oknie dialogowym możne również wybrać szczegóły reguł Jansen. Standardowa biblioteka części uzupełnia zakres biblioteki CAD.

Wydawanie planu elementu konstrukcyjnego

Wszystkie mechaniczne prace przetwórcze w danym profilu mogą zostać wyeksportowane wg SchüCad. Plan elementu konstrukcyjnego pokazuje wszystkie strony kształtowników, na których odbywa się projektowanie, łącznie z wymiarowaniem. Dodatkowa tabela zawiera opisy obróbki, współrzędne wraz z głębokością obróbki, a także szczegóły numeru artykułu i opis artykułu. Za pomocą planu elementu konstrukcyjnego można lepiej planować pracę i przygotować wymagane narzędzia.

Co to jest Jansen Docu Center?

Jansen Docu Center to obcojęzyczne narzędzie (niemiecki, angielski, francuski, włoski) dla architektów, projektantów, inwestorów oraz producentów ślusarki stalowej. Aplikacja działa na komputerze, tablecie oraz smartfonie.
Szybko i skutecznie znajdziecie tam Państwo aktualne informacje o danym systemie, produkcie, zamku itp.

Możecie Państwo zapisać, wydrukować lub wysłać mailem  link z całym katalogiem lub wybranymi stronami.
Zawartość jest logicznie uporządkowana i przejrzysta.

Zawartość Jansen Docu Center:

 • katalogi i dokumentacja systemowa
 • prospekty i postery
 • katalogi i instrukcje warsztatowe
 • biblioteki rysunków CAD
 • narzędzia i szablony do produkcji
 • krótkie filmy dotyczące fabrykacji, instalacji i regulacji
 • szablony zamówieniowe dla okuć specjalnych, profili giętych
 • karty materiałowe
 • szablony znakowania CE
 • certyfikaty, deklaracje, opinie techniczne

NASZE USŁUGI

Dbamy  o  wysoką jakość naszych usług.
Oferujemy Państwu  bezpłatne szkolenia oraz konsultacje telefoniczne lub on-line z naszym specjalistą: Filipem Kozłowskim
T: +48 22 54 96 103
M: +48 502 427 090
E: F.Kozlowski@koenigstahl.pl

Serdecznie zapraszamy!

Doradztwo
Chętnie doradzimy Państwu przy doborze odpowiednich produktów oprogramowania i modułów dodatkowych. Oferujemy możliwość przetestowania  programu JANIsoft w formie „90-dniowej wersji próbnej”.

Szkolenia
Organizujemy podstawowe szkolenia w siedzibie naszej firmy w Warszawie oraz u Klienta .

Aktualizacje oprogramowania
Dbamy o aktualizację oprogramowania , pomagamy przeprowadzić proces aktualizacji.
Pomagamy przeprowadzić podstawowe ustawienia zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami.

Zdalna obsługa
Aby szybciej i wydajniej przetwarzać zgłoszenia serwisowe, korzystamy z narzędzia do zdalnej obsługi  TeamViewer®.
Można go uruchomić wygodnie i bezpośrednio przez program JANIsoft

Oferujemy obsługę zamówień w zakresie profili giętych tzw. łuków.
Wszelkie zapytania  i zamówienia na profile gięte prosimy przesyłać bezpośrednio do:

Filip Kozłowski
E:
F.Kozlowski@koenigstahl.pl
M: +48 502 427 090

Aby ułatwić obsługę zapytań oraz zamówień prosimy o korzystanie z interaktywnych formularzy wypełniając odpowiednie rubryki.