Klauzula informacyjna dla użytkowników fanpage`a KÖNIG STAHL Sp. z o.o.

Dane rejestrowe

König Stahl Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 10 02-677 Warszawa

Telefon: +48 22 5496 133

e-mail: zarzad@koenigstahl.pl

www.koenigstahl.pl

Rejestr Handlowy KRS: 0000120519

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd:

Sławomir Brzozowski – Prezes

Dariusz Jagodziński – Wiceprezes

 

Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’a KÖNIG STAHL Sp. z o. o. w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z RODO*, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszych fanpage’y:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania z profilu https://www.facebook.com/KoenigStahl/ w serwisie Facebook oraz profilu https://www.instagram.com/koenigstahl/ w serwisie Instagram (dalej łącznie jako „fanpage”)  jest KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10, tel.: +48 22 549 61 10, adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@koenigstahl.pl

ZAKRES DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na naszym fanpage’u jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

  • prowadzenia fanpage’a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach, konkursach, promowaniu naszej marki, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, posty), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym fanpage’u Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich Państwa danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profilów.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookies są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a. Pliki cookies aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INFORMACJA O PROFILOWANIU

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Facebook Inc. klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z zasadami określonymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacyshield.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe, których podstawą przetwarzanie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu (okres funkcjonowania fanpage’a) lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych w sytuacji, w której przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Państwa danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

FACEBOOK JAKO ODDZIELNY ADMINISTRATOR

Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisów Facebook i Instagram. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy oraz zasadami przetwarzania danych w serwisie Instagram dostępnymi na stronie https://help.instagram.com/.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE