Obowiązek informacyjny – konfeo.com

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika rejestrującego się na wydarzenie Dlaczego ten profil tyle kosztuje?(dalej jako „Wydarzenie”) jest König Stahl Sp. z o.o..

Dane kontaktowe:

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres: iod@koenigstahl.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • Rejestracji Uczestnika na Wydarzenie utworzone przez Administratora,
 • Prawidłowej obsługi Wydarzenia, w tym przesyłania komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich nie podasz, nie będzie możliwa Twoja rejestracja na Wydarzenie organizowane przez ADO.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi Wydarzenia, ale nie dłużej niż do momentu wycofania Twojej zgody.
 4. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: j.bernfeld@koenigstahl.pl.
 5. Odbiorcą danych jest podmiot udostępniający platformę do organizacji i obsługi Wydarzenia: Konfeo Macuk, Łapiński sp. j. z siedzibą w Gdyni 81-465, ul. Lucjana Cylkowskiego 11A/15. Innymi odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty realizujące usługi informatyczne dla Administratora (np. hosting skrzynek mailowych) oraz podmioty świadczące usługi dla Konfeo tj:.
 • Podmioty obsługujące monitorowanie poprawności działania systemu Konfeo:
  • AppSignal (P.O. Box 10212, 1001EE Amsterdam, The Netherlands)
 • Podmioty obsługujące wysyłkę wiadomości e-mail:
  • Wildbit, LLC., marka Postmark (225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, USA)
  • SendGrid, Inc. (1801 California Street, Denver, CO 80202, USA)
 • Dostawcy usług hostingowych:
  • Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA)
  • DigitalOcean, LLC. (101 6th Ave, New York, NY, USA)
 • Podmioty monitorujące ruch internetowy:
  • Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
  • Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA)
 1. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. W trosce o jak najwyższy standard i jakość oferowanych usług, dostawca platformy do organizacji Wydarzenia – firma Konfeo korzysta z zewnętrznych podmiotów, również poza granicami EU/EOG. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów zlokalizowanych w USA, na warunkach gwarantujących bezpieczeństwo tych danych, na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC, Standard Contractual Clauses).