AKTUALNOŚCI

POWRÓT WOJNY DO EUROPY- CO TO ZNACZY DLA BRANŻY STALOWEJ

( MEPS, News, 09.03.2022 )

Po tygodniach eskalacji napięć politycznych 24 lutego 2022 r. urzeczywistniły się obawy Ukrainy co do rosyjskiej inwazji.
W konsekwencji wojny mocno ucierpiały europejskie rynki stali a skutki zaczynają się rozprzestrzeniać po całym świecie. Państwa zachodnie w reakcji na inwazję nakładają sankcje gospodarcze na Rosję i Białoruś.
Największy wpływ na międzynarodowe rynki stali mają sankcje, które utrudniają dostęp rosyjskich banków i przedsiębiorstw do systemów finansowych. Niezdolność rosyjskich przedsiębiorstw do otrzymania zapłaty za energię i stal spowoduje znaczne ograniczenie dostępności tych podstawowych surowców. W rezultacie europejscy nabywcy stali stoją w obliczu silnej presji na wzrost cen stali.
Oczekuje się dużych zmian cen w krótkim czasie.

Pojawiają się cztery kluczowe czynniki kształtujące ceny stali:

  • Ceny energii
  • Koszty surowców do produkcji stali
  • Dostawa półfabrykatów i gotowych wyrobów stalowych
  • Wydatki konsumentów i zaufanie inwestorów

MEPS International Ltd. jest wiodącą firmą analizującą rynek stali, specjalizującą się w niezależnych badaniach światowych cen stali, indeksów i prognoz.